Hiteles térerősség és sugárzásmérések

Ipari és lakossági célra végzünk RF térerőssé méréseket TV/Rádió/GSM vagy egyéb távközlési létesítmények és adóállomások környezetében a lakossági és munkavégzési határértékek figyelembevételével.

Hiteles Nem ionizáló Rádiófrekvenciás Térerősség és sugárzás mérések.

Részletesen elemezzük az „ELEKTRO SZMOG” összetevőit, megkeressük a veszélyes komponensek forrásait és a méréseket jegyzőkönyvben dokumentáljuk.

Igény esetén Rádió aktív sugárzást, statikus vagy alacsony frekvenciás RF térerősségeket is pontosan tudunk mérni és dokumentálni.